web analytics
ท้องถิ่นบ้านเรา » จังหวัดลพบุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่วัดบางลี่ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่วัดบางลี่ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

22 กุมภาพันธ์ 2024
50   0

จังหวัดลพบุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่วัดบางลี่ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ที่ วัดบางลี่ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ทั้งนี้เพื่อบริการประชาชน รับฟังปัญหา ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน เพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง นำความสุขรอยยิ้มมามอบให้กับพี่น้องประชาชน

สำหรับ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในครั้งนี้ ได้มีกิจกรรม การรับบริจาคโลหิตจากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลท่าวุ้ง กิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอำเภอท่าวุ้ง การบริการตัดผมฟรีจากที่ทำการปกครองจังหวัด การให้ความรู้ด้านกฎหมาย การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการให้คำปรึกษาเรื่องหนี้นอกระบบจากศูนย์ดำรงธรรมที่ทำการปกครองอำเภอท่าวุ้ง การออกบูธนิทรรศการและเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสังฆประชานุเคราะห์ “หนึ่งร้อย ร้อยดวงใจ” ของคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี การให้ความรู้เรื่องประกันตนการทำหมันสุนัขและแมว และบริการอื่น ๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ อีกมากมายจากส่วนราชการของจังหวัด ซึ่งเป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชนในการสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน

   ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  กล่าวฝากกับประชาชนในพื้นที่ ตําบลบางลี่และตำบลใกล้เคียง  อำเภอท่าวุ้ง  ให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยที่ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีของในชาติ และปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบ ของพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาที่ไม่ได้รับความยุติธรรม ขอให้เข้าลงทะเบียนกับทางราชการที่อำเภอในภูมิลำเนาของตนหรือมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่ 1567 ทั้งนี้ขอให้ช่วยกันดูแลรณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่ทางเกษตรเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมรวมไปถึงขอให้พี่น้องเกษตรกรระมัดระวังเรื่องการใช้น้ำทางการเกษตรในช่วงฤดูแล้งเพราะอาจะส่งผลกระทบในการทำนาได้ 

หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการอุปการะเด็กชนบท การมอบเงินสงเคราะห์ (พมจ.) และถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กาชาด) และเยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการประชาชนของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ให้บริการประชาชน ซึ่งโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรีจะหมุนเวียนไปตามอำเภอต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอห่างไกลได้มีโอกาสได้รับบริการจากหน่วยงานราชการอย่างเท่าเทียมกัน


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/wanonnews/domains/lopburiwanonnews.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4819