web analytics
วีดีโอข่าว » จังหวัดลพบุรี เบิกตัวนักแสดง แสง สี เสียง กว่า 400 คน ร่วมพิธีขอพระบรมราชานุญาต จัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ 10 วัน 10 คืน ณ สถานที่จริง ในชื่อชุดการแสดง“King Narai มหาราชแห่งแผ่นดิน”

จังหวัดลพบุรี เบิกตัวนักแสดง แสง สี เสียง กว่า 400 คน ร่วมพิธีขอพระบรมราชานุญาต จัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ 10 วัน 10 คืน ณ สถานที่จริง ในชื่อชุดการแสดง“King Narai มหาราชแห่งแผ่นดิน”

15 มกราคม 2024
6213   0

วันที่ 11 มกราคม 2567 ต่อ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ท่านเจ้าคุณพระภาวนาวชิรมงคล วิ. รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ได้ให้ความเมตตา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี ดร.สายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี ในฐานะ ผู้รับผิดชอบ จัดการแสดง แสง สี เสียง ประวัติศาสตร์จินตนาการ และกิจกรรมบ้านไทยวิถีไทย ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 ได้นำนักแสดงกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย นักแสดงต่างๆ จำนวนกว่า 400 คน พร้อมใจแต่งชุดไทย ประกอบพิธีบวงสรวง เพื่อขอพระบรมราชานุญาต จัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ซึ่งพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ถือเป็นสถานที่สำคัญ ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ใช้ออกว่าราชการ ในสมัยของพระองค์ท่าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสักการะ และการบอกกล่าวต่อองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการ และนักแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานทุกคน อีกทั้ง เพื่อให้การจัดการแสดง เป็นไปด้วยความราบรื่น ณ สถานที่จริง ในชื่อชุดการแสดง…. “King Narai มหาราชแห่งแผ่นดิน” สำหรับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นงานประจำปีของจังหวัดลพบุรี และถือเทศกาลซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลพบุรี โดยเริ่มขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และจัดต่อเนื่องประจำทุกปี ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเดือนพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ผู้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ลพบุรี โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์บูรพกษัตริย์แห่งสยามทุกพระองค์ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการ ต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะได้ทรงสร้างเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีแห่งที่ 2 รองจากกรุงศรีอยุธยา และโปรดประทับที่เมืองลพบุรีปีละ 8 – 9 เดือน เป็นการนำความเจริญ รุ่งเรืองมาสู่เมืองลพบุรี เพราะมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าสู่เมืองลพบุรี รวมทั้งการทูตที่ได้มีการติดต่อกับชาวต่างประเทศอันมีหลักฐานในประเทศต่างๆ ไว้มากมาย

โดย ดร.สายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด เผยว่า ในปีนี้ เทศบาลเมืองเขาสามยอด เปิดบ้านต้อนรับชาวลพบุรี และนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ ได้เข้ามาเยี่ยมชมเรือนพิกุลทองในกิจกรรมบ้านไทยวิถีไทย และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยออกแบบและสร้างบ้านเรือนไทยให้มีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าเดิม เพื่อให้ทุกท่าน ได้สัมผัสความงดงามแบบไทยละโว้ธานี มีการจัดนิทรรศการแสดงชุดไทยราชสำนัก จากละครพรหมลิขิต โดยภูษาผ้าลายอย่าง และนางแปลง by จีจี้ (แม่สาลี่)และกิจกรรม ลานวัฒนธรรมตลาดย้อนยุคให้ช้อป ชิม ชิลล์ ของอร่อยจากชุมชนเขาสามยอด และไฮไลท์สำคัญในปีนี้ จินตนาการของนักท่องเที่ยว จะชัดเจนมากขึ้น สำหรับกิจกรรม การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ จะมีความสวยงามที่แปลกตาแตกต่างจากทุกๆปี ที่ผ่านมา ด้วยการถ่ายทอดการแสดงพิเศษที่ใช้เทคนิค นวัตกรรม แสง สี เสียง และ ซึ่งในปีนี้คณะผู้จัดเลือกใช้ สื่อผสมสมัยใหม่ ทั้ง 3D Projection Mapping & Lighting โดยได้รับเกียรติในการร่วมงานกับครูนาย (นายมานพ มีจำรัส) ศิลปินเจ้าของรางวัลศิลปาธร และคณะทีมงาน ในการจัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ให้ทุกท่านได้เห็นได้สัมผัส ความรุ่งเรืองที่เกิดขึ้น ในสมัยอยุธยา ในชุดการแสดง “King Narai มหาราชแห่งแผ่นดิน” ทั้งนี้ นายมานพ มีจำรัส (ครูนาย) ศิลปินเจ้าของรางวัลศิลปาธร สาขา ศิลปะการแสดง ประจำปี 2548 กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจที่ได้ร่วมงาน กับเทศบาลเมืองเขาสามยอด ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาเทศบาลเมืองเขาสามยอด และคณะทีมงาน ได้จัดการแสดงอย่างสมพระเกียรติ มีความอลังการงดงาม เป็นอย่างมาก ปีนี้ผมได้เข้ามาร่วมงานจึงอยากนำเสนอบทละคร การแสดงของตัวละคร และทำให้เมืองละโว้แห่งนี้กลับมามีชีวิตชีวางดงามอีกครั้ง เหมือนในครั้นสมัยอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ด้วยการถ่ายทอดการแสดงพิเศษ แสง สี เสียง ที่ใช้เทคนิค 3D Projection Mapping ควบคู่กับการผสมผสานศิลปวัฒนธรรม อย่างสร้างสรรค์ ศาสตร์หลายแขนงมารวมกัน ทั้งเทคนิคการวาดเขียน แอนิเมชัน งานกราฟิก งานสถาปัตยกรรม และงานดนตรี มาประกอบเป็นโชว์ที่หลายท่าน ต้องรู้สึกซาบซึ้ง ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของการแสดง The Musical ส่งผ่านความรู้สึกของชาวลพบุรี และคนไทยทั้งประเทศ เพื่อยังคงระลึกถึงพระองค์ท่าน “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” และจดจำพระองค์ท่านตราบนานแสนนาน

นอกจากนี้ ในพิธี คณะกรรมการจัดงานยังได้นำนักแสดงฝ่ายหญิง กว่า 100 คน ร่วมประกอบพิธีรำบวงสรวง ถวายมือ เพื่อถวายสักการะองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี อย่างสวยงามพร้อมเพียงกัน อีกด้วย โดย จังหวัดลพบุรี กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ (คืนละ 1 รอบ) รอบเวลา 20.00 น. พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรี เป็นเวลา 10 วัน 10 คืน ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอเมืองลพบุรี


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/wanonnews/domains/lopburiwanonnews.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4819