web analytics
วีดีโอข่าว » ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ริ้วขบวนอัญเชิญพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ 89 ปาง แห่รอบเมืองลพบุรี น้อมรำลึก ‘ร.9’

ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ริ้วขบวนอัญเชิญพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ 89 ปาง แห่รอบเมืองลพบุรี น้อมรำลึก ‘ร.9’

12 ธันวาคม 2022
271   0

เวลา 07.30 น. วันที่ 5 ธันวาคม 2565 พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) ประธานฝ่ายสงฆ์ นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ประธานพิธีนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีพันเอกประชุม สุขสำราญ ประธานมูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ กล่าวรายงานพิธีอัญเชิญพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ 89 ปาง ถึงความเป็นมาของพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ที่ก่อเกิดขึ้นตามความดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชัยญาติการาม กรุงเทพมหานคร ที่จะให้สร้างเป็นสังเวชนียสถาน 4 ตำบล เป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่องราวทางพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านพุทธประวัติ และหลักฐานทาง พระพุทธศาสนา สำหรับพุทธศาสนิกชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระ เกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ที่ทรงพระชนมนมายุครบ 89 พรรษา ความดำริของเจ้าประคุณสมเด็จฯ ตรงกับเจตนาปรารภของพระเดชพระคุณพระ ราชวิสุทธิประชานาถ ที่จะสร้างพื้นที่บนเนื้อที่ 200 ไร่นี้ ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรม ของผู้สูงวัย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่จะให้โครงการนี้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยในเมืองลพบุรี กอรปกับความศรัทธาอันตั้ง มั่นและแรงกล้า ความเมตตาอันสูงส่ง และปัญญาทัศน์ที่กว้างไกล ทำให้พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิประชานาถ ตัดสินใจเริ่มดำเนินการโครงการในทันที จากจุดเริ่ม – ปัจจุบัน ได้ดำเนินการสร้างพระประธานพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ แล้วยกขึ้นประดิษฐานเรียนร้อยแล้ว ซึ่งมีความงดงามด้านพุทธศิลป์อย่างยิ่ง

พระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ออกแบบโดย ศ.ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ ได้ออกแบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงได้สร้างศาลารายเพื่อประดิษฐานบนแท่นถาวร ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ซึ่งในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 เป็นวันพ่อแห่งชาติ องค์กรยูเนสโก้ ยกย่องประกาศให้เป็นวันป่าไม้โลก คณะสงฆ์ จังหวัดลพบุรี ส่วนราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันแผ่ไพศาลของพระองค์ จึงมีมติจัดให้มีพิธีถวายราชสดุดี และรำมือถวายพระเกียรติแด่ ร.9 ก่อนที่จะจัดริ้วขบวนอัญเชิญพระพุทธ ลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ 89 ปาง ได้แห่รอบเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมถวายพระเกียรติแด่ ร.9 ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และโลกต้องจดจำ

นับเป็นเกียรติภูมิเป็น วันแห่งประวัติศาสตร์ที่สร้างความภาคภูมิใจแก่พี่น้องชาวลพบุรีทุกคนโดยระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2565 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนนำดอกบัวบูชาพระพุทธลพบุรีศศรีสุวรรณภูมิ 89 ปาง รดน้ำนมต้นศรีมหาโพธิ์ บูชาไม้มงคล ตอกแผ่นศิลาฤกษ์ ผูกผ้าสามสี ปิดทองเสาเมอาคารปฏิบัติธรรม พิธีพุทธาภิเษกและสมโภชพระพุทธลพบุรีศศรีสุวรรณภูมิ 89 ปาง พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรม และพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 69 ปี พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) ภายในงานยังจัดให้มีการตักไข่การกุศล ของรางวัลมากมาย ซึ่งสถานที่แห่งนี้จะดำเนินการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ซึ่งถือว่าเป็นแห่งเดียวในโลกที่มีพระพุทธรูปจำนวน 89 ปาง ที่ประดิษฐานในที่เดียวกัน จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ของพุทธศาสนิกชนทุกคนทั่วโลก


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/wanonnews/domains/lopburiwanonnews.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4819